Special Hobby malý Plastic Planet malý Válka Fit test
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 58458 / today visits: 58458

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 22.06.2022-07:22  -  KING TIGER    ICM 1:48 Gotha Go 242B-pohled do krabičky
Rámečky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.

V případě zájmu mohu nafotit i jiné detaily tohoto modelu.
1) 22.06.2022  -  KING TIGER    ICM 1:48 Gotha Go 242B-pohled do krabičky

ICM 1:48


Kat.č. 48225

Gotha Go 242B

WWII German Landing GliderNěmecko prorazilo ve druhé světové válce v úspěšném použití výsadkových kluzáku. Nejznámější je přepadení belgické pevnosti Eben-Emael v roce 1940. Po úspěšném nasazení kluzáků DFS 230, které byly používány jednotkami Fallschirmjager, RML vydalo specifikace pro nový větší kluzák, který by mohl nést 20 plně vybavených vojáků do akce, nebo vybavení o ekvivalentní hmotnosti. Se svou konstrukcí přišla i společnost Gothaer Waggonfabrik AG, která se především zabývala stavbou letadel navržených jinými společnostmi. Právě kluzák Go 242 byl jako jeden z mála zcela navržených a vyrobených právě touto společností během druhé světové války. Trup tvořila trubková konstrukce potažená plátnem, přepravní prostor měl hlavní přístup v zadní části trupu, který se mohl vyklopit směrem vzhůru. Toto řešení umožňovala konstrukce se zdvojenými ocasními gondolami. Kluzák unesl 21 výsadkářů nebo 2400 kg nákladu a jeho prostorný nákladový prostor mohl nést i lehké terénní vozidlo nebo lehké dělo. Obrannou výzbroj kluzáků tvořily 3 až 4 kulomety MG 15. Kluzák Go 242 poprvé vzlétl v roce 1941 a bylo vyrobeno více než 1 500 kusů různých verzí. Do vzduchu se mohl dostat pomocí tažení na laně za Ju.52/3m nebo He 111Z. Vznikla i verze se dvěma motory v gondolách, díky kterým se mohl kluzák dostat do vzduch vlastní silou.
Novinka od ukrajinského výrobce představuje německý bezmotorový kluzák z období druhé světové války. Stavebnice je zabalena do rozměrnější krabičky se samostatně řešeným vrchním obalem. Na jeho vrchní straně můžeme obdivovat pěkně zpracovanou malbu samotného kluzáku při letu. Po otevření samotné krabičky uvnitř nalezneme třináct rámečků ze světle-šedé hmoty, jeden s transparentními díly, manuál a obtiskový aršík. Výlisky jsou z přiměřeně tvrdého plastu, čisté, bez otřepů nebo propadlých míst. Stopy po vyhazovačích jsou povětšinou umístěny na dobře zvolených místech kde modeláře nepotrápí nebo se dají případně snadno odstranit. Na povrchu kluzáku moc rytí nenalezneme, místo toho výrobce pěkně naznačil prověšení plátna na povrchu trupu a části konstrukce křídel. Interiér kluzáku je ve stavebnici ztvárněn kompletně, přístrojovou desku lze vylepšit za pomoci obtisku. Doplnit určitě bude zapotřebí poutací pásy na všechny sedačky, zde vznikl prostor pro výrobce doplňkových sad. Díky možnosti otevření zadních nákladových dveří se naskytuje prostor pro vytvoření dioramatu s využitím lehkého vozidla nebo jiným druhem nákladu. Modelář má na výběr z možnosti vyzbrojit svůj kluzák dvěma kulomety MG 15 v přední a zadní části. U předního střeliště je potřeba si dát pozor při vrtání potřebného otvoru do transparentního dílu G12), tak aby nedošlo k jeho poškození. Transparentní díly jsou krásně čiré a přiměřené tloušťky. Rámeček je zabalen zvlášť v pevném PE sáčku pro jeho lepší ochranu před případným poškrábáním. Zasklení kokpitu je rozděleno na tři samostatné části. Na straně č.18 nalezneme vytištěnou šablonu pro vyřezání vlastních masek pro všechny transparentní díly. Manuál je srozumitelný a modeláře provede stavbou bez problémů. Vytištěn je celkem na 20 stranách, formátu A4. Jeho součástí je i barevný rozcestník pro barvy ICM, Revell a Tamiya, který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí, obsahují i přístrojovou desku a svastiky rozdělené na dvě poloviny. Odpadá díky tomu práce s jejich sháněním od jiných výrobců nebo z domácích zásob. Na výběr má modelář ze dvou zbarvení u druhého z nich můžeme ještě zvolit ze dvou kódových označeních:

- Gotha Go 242B-2, Schleppguppe 4, 1943

- Gotha Go 242B-2, Germany, 1942

Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1708681278.5039 forum