Plastic Planet malý Válka Fit test Special Hobby malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 60659 / today visits: 60659

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 27.08.2022-22:21  -  KING TIGER    ICM 1:32 D.H.82A with bombs-pohled do krabičky

Rámečky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.


 


 

1) 27.08.2022  -  KING TIGER    ICM 1:32 D.H.82A with bombs-pohled do krabičky

ICM Kat.č. 32038


D.H.82A with bombs

WWII British raining aircraftde Havilland Tiger Moth byl britský dvoumístný cvičný dvouplošník, který byl vyvinut Geoffreyem de Havillandem v roce 1931 na základě staršího cvičného letounu de Havilland D.H.60. Tiger Moth vstoupil do služby u RAF v roce 1932 a zůstal ve službě až do konce 50.let. Celkem bylo postaveno 8 848 kusů tří základních verzí a byl vyráběn licenčně i v Kanadě, Švédsku, Austrálii, Portugalsku a na Novém Zélandu. Kromě RAF byl Tiger Moth používán také ozbrojenými silami dalších více než třiceti zemí a jako soukromá či klubová letadla létaly Tiger Mothy doslova po celém světě. V roce 1975 byl založen klub de Havilland Moth, který sdružuje vlastníky a provozovatele letadel Tiger Moth.


Novinka představuje britský tréninkový dvouplošník DH.82A Tiger Moth s podvěšenými bombami v královském měřítku 1:32. Rámečky pro letadlo jsou shodné pro všechny vydané přebaly, výrobce jen k této stavebnici přidal dva nové rámečky spodvěšenou výzbrojí. Všechny rámečky jsou zabaleny do standardní krabičky z tvrdého kartonu s výklopným víčkem a samostatně řešeným vrchním obalem. Na jeho vrchní části můžeme obdivovat krásně zpracovanou malbu samotného letadla. Po otevření samotné krabičky na nás čeká uvnitř šest rámečků ze světle-šedé barvy, jeden menší s transparentními díly a manuál s uvnitř přiloženým obtiskovým aršíkem. Výlisky jsou z přiměřeně tvrdého plastu, čisté, bez otřepů, stopy po vyhazovačích jsou povětšinou na místech kde moc modeláře nepotrápí a to na vnitřních stranách jednotlivých dílů. Na povrchu letounu moc rytí nenalezneme, ale i tak je příjemně jemné k danému měřítku. Pěkným detailem na povrchu je decentně znázorněné prověšení plátna na obou křídlech, VOP a SOP. Interiér je ve stavebnici vybaven nadmíru pěkně, zapotřebí budou jen doplnit poutací pásy na obě sedadla. Přístrojové desky můžeme vylepšit pomocí budíků z obtiskového aršíku. Výrobce neopomenul ani samotný motor, který se dá po menších úpravách částečně otevřít. Doplnit bude potřeba především veškeré vedení k motoru. K tomu modeláři pomohou fotky motorového prostoru z dochovaných strojů, které nalezneme na internetu ve velkém množství. Transparentní díly jsou krásně čiré a přiměřené tloušťky. Rámeček je zabalen zvlášť v pevném PE sáčku pro jeho lepší ochranu před případným poškrábáním. Manuál je vytištěn na 20 stranách ve formátu A4. Jednotlivé kroky modeláře provedou celou stavbou bez větších problémů. Součástí manuálu je i barevný rozcestník pro několik výrobců barev (ICM, Revell, Tamiya), který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Před začátkem stavby doporučuju si vybrat jaké ze tří zbarvení zvolíme, rozdíly v použití některých dílů v rámci uvedených zbarvení jsou v manuálu dobře vyobrazeny. Na stranách č.11 a č.17 nalezneme i rozkreslení výpletů, které bude zapotřebí doplnit. Pokud by si chtěl modelář vyřezat vlastní masky, může využít šablonu vytištěnou na straně č.17. Obtisky mají krásný soutisk a tenký krycí lak, nalezneme mezi nimi i budíky pro obě přístrojové desky. Modelář si může vybrat ze tří zajímavě zbarvených strojů:

- DH. 82A Tiger Moth, No 1 Elementary Flying Training School (1EFTS), RAF, 1940

- DH. 82A Tiger Moth, Malayan Voluntr Air Force, Singapore, winter of 1942 (probable appearce)

DH. 82A Tiger Moth, No 1 Elementary Flying Training School (1 EFTS), RAF, 1943

Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:

1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1708682728.3472 forum