Válka Fit test Special Hobby malý Plastic Planet malý
Forum plastikových modelářů
Témata  |  Přidej nové téma  |  Galerie modelářů  |  Fit test / Stavba  |  Nový editor  |  Nápověda
Topics  |  Start new topic  |  Model gallery  |  Kit fit test / kit build                  
 
Plastic Planet velký   Special Hobby velkýdenní zobrazení: 67690 / today visits: 67690

 Slovo autor  
Řadit     příspěvků na stránku      

ZOBRAZENÍ: HTML
2) 23.03.2023-21:32  -  KING TIGER    ICM 1:16 Soldier of the Armed Forces of Ukraine.pohled do krabičky

Na závěr bych rád upozornil na přiložený bonus v podobě obrázku vytištěného na samostatném křídovém papíru ve formátu A4

1) 23.03.2023  -  KING TIGER    ICM 1:16 Soldier of the Armed Forces of Ukraine.pohled do krabičky
ICM 1:16

Kat.č. 16104

Soldier of the Armed Forces of UkraineModerní ukrajinské pozemní síly byly založeny v prosinci roku 1991 na základě pozemních jednotek, které zůstaly na území bývalé Ukrajinské sovětské republiky, a také základen či skladů vojenských zásob a munice. Od té doby se počet pozemních sil systematicky snižoval až do roku 2014, kdy začala ruská agrese na Donbasu. V roce 2016 čítaly pozemní ozbrojené síly přibližně 169 000 vojáků v aktivní službě. V současné době je tváří v tvář ruské hrozbě kladen důraz na co největší profesionalitu armády, vybavení jednotek nejmodernější technikou a také na zkvalitnění výcviku. Sluší se dodat, že změny v posledně jmenované oblasti probíhají již od roku 2006 a lze předpokládat, že je do značné míry ovlivnil společný výcvik ukrajinských jednotek s jednotkami NATO. Ukrajinská armáda vyslala poměrně velké kontingenty do Iráku (2003-2005) a Kosova (2000-2014). Totální válka, která začala v únoru 2022, představovala pro ukrajinskou armádu vážnou výzvu. Navzdory obtížným podmínkám a rozdílům ve vojenských schopnostech byly akce Ozbrojených sil Ukrajiny vysoce hodnoceny vojenskými odborníky po celém světě. Podle některých odhadů je nyní ukrajinská armáda považována za jednu z nejvycvičenějších a nejzkušenějších armád na světě. Vychází z vojáků s reálnými bojovými zkušenostmi. Úspěšné akce Ozbrojených sil Ukrajiny byly z velké části umožněny jejich vysokou motivací, samostatností v rozhodování a vynalézavostí na bojišti. Je také zaznamenána mobilita ukrajinské armády během manévrování a pohybu. Základem bojové síly Ozbrojených sil Ukrajiny jsou pozemní síly, které nesou hlavní tíhu války. Převážnou část bojových jednotek zapojených do přímých bojových operací tvoří pěší jednotky mechanizované, motorizované pěchoty, horské útočné brigády a síly územní obrany.Novinka představuje stojícího ukrajinského vojáka se samopalem AK-47 a přenosným raketometem v měřítku 1:16. Výrobce stavebnici zabalil do menší krabičky se samostatně řešeným obalem. Na jeho povrchu můžeme obdivovat krásně vyobrazenou malbu samotného vojáka stojícího uprostřed pšeničného pole. Uvnitř krabičky nalezneme dva rámečky ze světle-šedé hmoty, jeden z černé hmoty, samostatnou hlavní část čtvercového podstavce a manuál. Výlisky mají pěkné detaily, odstříknuty jsou bez propadlin a otřepů. Při bližším pohledu na jednotlivé díly nalezneme na některých z nich stopy po dělení formy. Na první pohled může vše vypadat hrůzostrašně, ale pomocí ostrého skalpelu vše snadno začistíme. Na figurce zaujmou různé detaily na jejím povrchu. Propracovaná taktická vesta s mývalí hlavou, švy na uniformě, oddělený podbradní řemínek, vousy na obličeji nebo i takový detail, který nebude moc vidět v podobě vzorku na podešvi obou bot. Na výběr má modelář ze dvou variant samopalů AK-47, jedna z nich má umístěny pod hlavní 40mm granátomet. Zapotřebí bude k samopalu a k raketometu vyrobit chybějící popruhy, např. z cigaretového papírku a tenkého drátku nebo jiného vhodného materiálu. Pomoci k jejich výrobě mohou přezky umístěné na rámečku "D". Součástí stavebnice je i zvýšený podstavec pod figurku, který se skládá ze tří částí. U vrchní části je možné zvolit ze čtyř různě znázorněných povrchů. Manuál pro sestavení figurky je propracovaný a modeláře provede stavbou bez větších problémů. Narazil jsem jen na jednu nesrovnalost v manuálu a to u dílu č. D4. Uveden je u samopalu AK-47, ale podle fotografii sestavené figurky patří spíše na příruční raketomet. Manuál je vytištěn na kvalitním křídovém papíru ve formátu A4. Na přední straně jsou vyobrazeny rámečky, společně s barevným rozcestníkem pro barvy ICM, Revell a Tamiya, který usnadní práci s hledáním potřebných odstínu. Na jeho druhé straně je umístěn návod pro sestavení a namalování samotné figurky. Na výběr má modelář z jedné barevné předlohy.Náhled na krabičku a manuál:
Manuál:
Rámečky:
Za poskytnutý vzorek bych rád poděkoval dovozci, společnosti Modelimex a výrobci firmě ICM.
1  
Skoč na stránku:
Přidej odpověď do diskuse / Reply to this topic
Je potřeba provést autorizaci
Váš e-mail / your e-mail:
K provedení autorizace není potřeba registrace ani heslo, stačí jeden klik. Autorizaci potvrdíte kliknutím na odkaz, který bude zaslán do Vaší emailové schránky. Pokud se e-mail neobjeví ve složce 'přijatá pošta' zkontrolujte spam koš svého mailboxu. Vaši e-mailovou adresu můžete použít pro autorizaci více zařízení.

Your device is currently unauthorized. No registration or password is needed; only one click is enough to be authorized. The authorization link will be sent to your mailbox. Follow instructions sent via the e-mail. If no message appears please check your mailbox spam folder. Your e-mail address can be used for more device.
Autorizací souhlasíte s pravidly a zásadami fóraNápověda

Vítejte na stránce Diskuse. Chcete-li vznést jakýkoli nový dotaz, klikněte na tlačítko "Přidej nové téma" . Vyplňte ve formuláři příslušné údaje (povinné údaje jsou: Jméno, Předmět, Dotaz). Pokud chcete, aby Vám odpovědi chodily zároveň emailem, zaškrtněte si políčko "posílat odpovědi emailem?".

K prohlížení jednotlivých témat použijte nabídku "Témata". Tabulka s tématy zobrazuje čtyři základní údaje: 1) Název tématu, po kliknutí na danné téma se zobrazí všechny příspěvky k tomuto tématu. 2) Autor příspěvku, po kliknutí odešlete e-mail autorovi. 3) Reakce zobrazuje počet reakcí (odpovědí) na příslušné téma. 4) Datum určuje datum vložení, popřípadě poslední reakce na příspěvek.

Odpověd (reakci) na téma provedete vyplněním formuláře Přidej odpověď do diskuse v detailu danného tématu (povinné údaje jsou: Jméno nebo značka, Předmět - doplněno automaticky, Odpověd)

Postup vkládání fotek do diskuse z vlastního PC:


Postup vkládání fotek do diskuse z jiného serveru (fotografie již umístěné v Internetu):
1) stránka diskuze musí být ve formátu "nový editor" (volba zcela vpravo v menu v záhlaví stránky). Pokud je zde napsáno "starý editor" kliknutím na nápis se přepneme na "nový"
2) fotka, kterou chceme vložit do diskuse musí mít svou vlastní URL adresu, tzn., že musí být umístěná někde na webu. Doporučená velikost 640x480.
3) URL adresu vkládané fotky zkopírujeme(CTRL+C) 4)klikneme na ikonu zeleného stromu v prostřední řadě čtvrtá zprava (INSERT/EDIT IMAGE)
5) do řádku IMAGE URL napíšeme (vložíme) adresu fotky (CTRL+V)
6) kliknutím na "insert" vložíme fotku do prohlížecího pole. Pokud je adresa napsána správně, fotka se zobrazí a vyskočí dialogové okno v angličtině. Dáme "ok". Pokud chceme přidat další fotky opakujeme body 2-6. Kliknutím na tlačítko "odeslat" se fotka vloží do diskuze.


UPOZORNĚNÍ
Pravidla a zásady pro uživatele diskusního fóra plastikových modelářů
Níže uvedenými pravidly a zásadami se řídí všichni přispěvatelé, čtěte je proto pozorně. V případě jejich porušení riskujete smazání příspěvku nebo zamezení přístupu. Za obsah příspěvků a z něj plynoucích možných důsledků odpovídá výhradně jejich pisatel.
 • Pro odesílání příspěvků nebo zakládání témat je nutná autorizace.
 • Základním tématem fóra je plastikové modelářství a věci s ním související. Příspěvky na základní téma i jakékoli jiné téma budou tolerovány při dodržení zákonných norem, pravidel mezilidské slušnosti a těchto pravidel a zásad.
 • Příspěvky pište spisovným jazykem, který lze prokládat slangovými výrazy. Vulgární příspěvky a příspěvky obsahující sprostá slova nebudou akceptovány.
 • Před založením nového tématu si pomocí vyhledávače nejprve ověřte, jestli v minulosti stejné téma nebylo již založeno. Obdobně postupujte před napsáním nového dotazu, protože mohl být za dobu existence fóra již zodpovězen.
 • Respektujte elementární pravidla slušného chování. Můžete vzájemně vyjádřit nesouhlas s názorem druhého, napadání však tolerováno nebude. Stejně tak nebudou tolerovány subjektivní neetické a neslušné výroky směřující na konkrétní osobu nebo skupinu osob. Snažte se vyvarovat slovních narážek. Neprovokujte a nereagujte na provokující příspěvky. Nepřenášejte na fórum své spory mající základ ve vašem soukromém životě či podnikatelské činnosti.
 • Přispívání jednotlivce pod více identitami (nicky) nebo přebírání jmen či identit jiných uživatelů mající za účel např. matení ostatních nebo jejich cílené napadání nebude tolerováno stejně jako příspěvky mající povahu spamu. Za spam je považováno opakované odesílání krátkých či nesmyslných příspěvků bez informační hodnoty, příspěvků s obsahem diametrálně odlišným od ostatních příspěvků v tématu a příspěvků obsahujících převážně „smajlíky“.
 • O nevhodnosti či závadnosti příspěvků v návaznosti na tato pravidla a zásady rozhoduje poskytovatel služby, který si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, jejichž obsah je v rozporu s pravidly a zásadami a v krajním případě zamezit uživateli přístup. Poskytovatel služby není povinen dohlížet na obsah příspěvků ani vyhledávat jejich případný protiprávní obsah.
 • Dotazy na poskytovatele služby je možno podávat e-mailem na forum@plasticplanet.cz.
 • Šíření ilegálních kopií knih, publikací, časopisů, zvukových a obrazových záznamů pořízených na přenosná média (např. videokazety, diskety, disky CD nebo DVD) není povoleno. Příspěvky obsahující takové nabídky budou odstraněny.
 • Při publikování fotografií či jiného obrazového materiálu mějte neustále na paměti, že tyto materiály mohou podléhat autorským právům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Případnou právní odpovědnost při porušení autorských práv ponese výhradně uživatel, který takový materiál zveřejnil.
 • Kliknutím na tlačítko „zde“ v autorizačním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstupuje v účinnost 25. května 2018, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
1708687333.4633 forum